فاطمه ,محمد ,خدایی ,نکرده ,صورت ,بودنش ,خدایی نکرده ,میگذارید؟ محمدفاطمه پرسید:

پدر تاریخ چیست؟

محمد گفت:

بودنش خوب است و نبودنش هم خیلی بد نیست فاطمه

فاطمه گفت:

مگر میشود یک چیز هم بودنش خوب باشد هم نبودنش خیلی بد نباشد

محمد گفت:

فاطمه تاریخ مثل پولی می ماند که من برای تو به ارث میگذارم بودنش خوب است اما میتواند بد هم باشد

نبودنش بد است اما میتواند خوب هم باشد, در صورت اول تو میتوانی تنها به پول من تکیه کنی و کاری نکنی و در صورت دوم تو میتوانی به توانایی هایت تکیه کنی و کار کنی

و تجمیع هر دو صورت میشود خوب

فاطمه گفت:

پدر شما برای ما ارث میگذارید؟

محمد گفت:

دخترم وقتی این را میگویی باید یک خدایی نکرده ای پشت کلامت بگذاری (خنده)

فاطمه گفت:

خدایی نکرده...خدایی نکرده میگذارید؟

محمد: (خنده)موزه ملی

اسفند94 

پ ن:

تاریخ چند هزار ساله به خودی خود اتفاق خاصی نیست, اما ویژگی خوبی است.


منبع اصلی مطلب : سیب زمینی
برچسب ها : فاطمه ,محمد ,خدایی ,نکرده ,صورت ,بودنش ,خدایی نکرده ,میگذارید؟ محمد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مکالمات فاطمه و یوسف با محمد2